موفقیت نسبی جهاددانشگاهی در حل مشکلات کشور

موفقیت نسبی جهاددانشگاهی در حل مشکلات کشور

  استاندار همدان گفت: با توجه به امکاناتی که در اختیار جهاددانشگاهی بوده، نیروهای جهاددانشگاهی موفقیت‌های نسبی برای حل مشکلات کشور داشتند.

سید سعید شاهرخی در گفت‌وگو با ایسنا، پیرامون دستاوردهای جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی یکی از مراکز و محورهای توسعه کشور است.
شاهرخی تصریح کرد: بدون شک، با توجه به تمرکزی که جهاد دانشگاهی استان همدان بر سیاست‌های جهاددانشگاهی در کشور و پتانسیل‌های بالقوه استان دارد، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را هم‌راستا با گام‌های بلند آموزش کشور، به طور کمی و کیفی افزایش داده است.
وی ادامه داد: رویکرد جهاددانشگاهی دردوره‌های آموزشی بلند مدت و تمرکز بر دوره‌های تحصیلات تکمیلی با هدف کاربردی کردن دانش فنی است که امیدواریم، این روند در برنامه آموزشی شتاب بیشتری بگیرد.
استاندار همدان، در رابطه با تأثیر جهاددانشگاهی در عبور از موانع و دستیابی به دانش‌های پیشرفته، مطرح کرد: با توجه به اصول اساسی جهاددانشگاهی یعنی حوزه آموزش و پژوهش، می‌توان گفت که این فرصت، در سایه آموزش برای جهاددانشگاهی امکان پذیر است.
شاهرخی ادامه داد: حوزه آموزش در جهاددانشگاهی، نگاهی کاربردی به مهارت‌آموزی و نیز آموزش توانمندی‌های به‌دست‌آمده از کسب فناوری‌ها دارد.
وی در رابطه با توانمندی نیروهای جهادی در حل مسائل کشور در حوزه‌های مختلف پژوهش و فناوری، فرهنگ، آموزش، کارآفرینی، تجاری سازی و اقتصاد دانش‌بنیان، بیان کرد: سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.
استاندار همدان ادامه داد: این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است و در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان‌ها و از حساسیت بسیاری برخوردار است بنابراین عملکرد انسان در درون سازمان، انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به امکاناتی که در اختیار جهاددانشگاهی بوده است، باید گفت که نیروهای این نهاد، موفقیت‌های نسبی برای حل مشکلات کشور داشته‌اند چون به نظر من برای حل مشکلات کشور باید یک اجماع نخبگانی و کاهش فاصله بین جهاددانشگاهی و جامعه صورت گیرد تا بتوان شاهد رشد و شکوفایی و برطرف کردن مشلات و مسائل شد.
منبع: ايسنا

دیدگاهتان را بنویسید