13 ژانویه

تفاوت خوشنویسی سنتی و کامپیوتری مانند فرش دست‌بافت و ماشینی است

عکس تزئینی است ایسنا/خراسان رضوی یک خوشنویس گفت: تأثیر نرم‌افزارهای خوشنویسی و خوشنویسی سنتی مانند تفاوت فرش ماشینی و فرش دست‌بافت است. حسین صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هنر خوشنویسی از این جهت که میان هنر و هنرمند ارتباط وجود دارد با سایر هنرها متفاوت است. هنر همچون موجودی که به وجود آمده، هویت مستقلی دارد. لوران بار…