15 نوامبر

منابع غذایی حاوی بی سی ای ای (BCAA)

  BCAA یکی از انواع مکمل‌های پروتئینه است که می‌تونه به شما تو فرآیند ساخت، ترمیم و تقویت عضلانی کمک کنه. این مکمل‌ هم مثل سایر انواع حاوی اسیدهای آمینه ضروری و مورد نیاز بدنه و مستقیما تو سنتز پروتئین‌های ضروری بدن و درواقع عضله‌سازی نقش داره. این مکمل حاوی اسیدهای آمینه شاخه‌داری مثل لوسین،…