کیفیت بخشی به آموزش‌های علمی و تأمین محیط کارگاه سیاست‌ جدید دانشگاه

کیفیت بخشی به آموزش‌های علمی و تأمین محیط کارگاه سیاست‌ جدید دانشگاه

مشاور عالی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه 30 درصد دانشجویان کشور باید به سمت رشته های مهارتی سوق داده شوند،گفت: اما اکنون در پایان برنامه ششم قرارداریم و تنها 350 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی کشور تحصیل می کنند.

به گزارش ایسنا، محمد علی اخوان در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران با اشاره به اینکه توسعه کشور با حضور دانشگاهیان تحقق بیشتری می‌یابد، اظهار کرد: براساس برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد دانشجویان کشور باید به سمت رشته‌های مهارتی سوق داده شوند و در این رشته‌ها تحصیل کنند.

وی با تاکید بر اینکه مهارت آموزی و نقش اشتغال در افزایش ابتکار و ابداع نقش اساسی دارد، گفت: در مقابل اشتغال، بیکاری ریشه بسیاری از پیامدها بوده و تبعات سیاسی و اجتماعی ناگواری دارد و مهم‌ترین چالش کشور در حال حاضر بیکاری است.

مشاور عالی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه افراد دارای مهارت در کسب شغل نسبت به دیگران برتری دارند از دانشگاه علمی و کاربری به عنوان اصل مهارت آموزی و جایگزینی فرهنگ مهارت گرایی با مدرک گرایی یاد کرد.

اخوان یادآور شد: ایجاد خوشه‌های شغلی و حرکت دادن به فعالیت مراکز در این راستا، کیفیت بخشی به آموزش‌های علمی، تأمین محیط کارگاه از جمله سیاست‌های جدید دانشگاه علمی و کاربری است.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید تعداد دانش آموزان کاردانش و فنی و حرفه‌ای به ۵۰ درصد رشد یابد و در این راستا به طور متوسط در سطح کشور ۳۸ درصد هدایت تحصیلی مربوط به شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ای است.

مشاور رئیس دانشگاه علمی و کاربردی کشور با بیان اینکه دو سال بیشتر به پایان برنامه ششم نمانده اما تنها ۳۵۰ هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی کشور تحصیل می‌کنند، تصریح کرد: برای تحقق اهداف تعیین شده برنامه ششم توسعه و جبران عقب ماندگی‌ها در این زمینه توسعه مراکز علمی کاربردی فعلی و ایجاد مراکز جدید را دستور کار داریم و همچنین در آموزش عالی نیز باید تعداد دانشجویان بخش مهارتی افزایش یابد.

اخوان با قدردانی از تلاش‌های رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران گفت: رئیس جدید دانشگاه نیز ۴۰ سال سابقه دانشگاهی دارد و ۳۰ سال عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها بوده است.

به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم شیخ الاسلامی به عنوان رئیس جدید معرفی و منصوب شد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید