نقاط ضعف و قدرت گردشگری خلاق فرهنگی شهر اصفهان

نقاط ضعف و قدرت گردشگری خلاق فرهنگی شهر اصفهان

  نتایج یک پژوهش از محققان اصفهانی نشان می‌دهد که شهر اصفهان با مجموع ۲۰ نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت‌ها، پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه گردشگری خلاق فرهنگی دارد، اما در عین حال ۱۸ نقطه ضعف و تهدید فراروی این گردشگری خلاق فرهنگی شهر اصفهان به عنوان محدودیت‌ها نشان می‌دهد که با چالش‌ها و مشکلاتی هم مواجه است.

گردشگری خلاق نوع جدیدی از گردشگری است که در ادامه گردشگری فرهنگی، باعث تحول این صنعت شده است. تکیه بر گردشگری مشارکت واقعی نه مشاهده گر صرف گردشگر در موقعیت های منحصر به فرد باعث شده تا این نوع گردشگری بتواند طیف گسترده ای از سهم عرضه و تقاضا را در بازار گردشگری به خود اختصاص دهد. هدف گردشگری خلاق، جلب توجه هرچه بیشتر گردشگران از طریق تشویق آنها به درک ژرف تر محل مورد بازدید است که به پویا شدن صنعت گردشگری محلی کمک می کند.
گردشگری خلاق که زمینه ساز برقراری ارتباط بیشتر بین گردشگران و جوامع محلی و همچنین تجربه عینی زندگی فرهنگ های مختلف است، به دنبال ایجاد فوائد عاطفی، روحی، روانی و اجتماعی است.
در پژوهشی که توسط سید علی موسوی، حسن بیک محمدی و حسین صرامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و دانشگاه اصفهان انجام شد، تحلیلی بر نقش گردشگران خلاق فرهنگی در جذب گردشگران (مطالعه موردی؛ شهر اصفهان) انجام و نقاط ضعف و قدرت گردشگری خلاق شهر اصفهان مشخص شد.
اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش‌های اسنادی و میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل گردشگران خلاق فرهنگی شهر اصفهان است که با استفاده از فرمول برآورد نمونه کوکران تعداد و حجم نمونه افراد مورد مطالعه برابر با ۳۸۵ نفر تعیین شده است.
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌ها و غنای آثار تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، صنایع دستی، هنری طبیعی و … از جاذبه‌های گردشگری شهر اصفهان به شمار می‌روند، به طوری که گردشگری خلاق فرهنگی بر جذب گردشگران این شهر پرآوازه تأثیر بسیار زیادی دارد، اما دافعه‌ها و عدم امکانات مرتبط با صنعت گردشگری خلاق فرهنگی شهر اصفهان نیز موجب کاهش ورود گردشگران می‌شود که در کل ضعف امکانات زیربنایی توسعه نیافتگی گردشگری فرهنگی را در پی دارد.
تربیت و جذب نیروهای متخصص گردشگری خلاق فرهنگی جهت حفظ سرمایه ملی در ایران برای استفاده نسل امروز و فردا، ردیف و افزایش بودجه برای فرهنگ و هنر، حمایت از تنوع، افزایش دسترسی و مشارکت در هنر و فرهنگ شهری، توسعه زیرساخت های فرهنگی و هنری به عنوان راهبرد اصلی شهرها برای تبدیل شدن به شهر خلاق فرهنگی، تلاش برای جذب و مهاجرپذیری اقشار و قومیت های مختلف به منظور ایجاد تنوع فرهنگی، برگزاری جشنواره ها، کارگاه ها و نمایشگاه ها برای گروه های سنی و خانوادع ها و ایجاد خانه هنر برای حمایت از طرح های خلاقانه در شهر خلاق فرهنگی نمونه ای از پیشنهادات مهم این مطالعه برای توسعه گردشگری فرهنگی در جذب گردشگران است.
نتایج این پژوهش بهار ۱۴۰۰ در فصلنامه پژوهشی جغرافیا و مطالعات محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد منتشر شد.
منبع: ايسنا

دیدگاهتان را بنویسید