مقایسه عملکرد فکری و مجیدی/ هر دو سوم شدند اما این کجا و آن کجا

مقایسه عملکرد فکری و مجیدی/ هر دو سوم شدند اما این کجا و آن کجا

دو سرمربی که در بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هدایت استقلال را برعهده داشتند این تیم را در رده سوم قرار دادند اما عملکردی که مجیدی برجای گذاشت با عملکرد فکری تفاوت زیادی داشت.

 آبی پوشان تهران که لیگ بیستم را با قرار گرفتن در رتبه سوم به پایان رساندند، از دو سرمربی در یک فصل استفاده کردند. آنها ابتدا کارشان را با محمود فکری آغاز کردند و بعد از گذشت ۱۶ هفته، کار به فرهاد مجیدی سپرده شد. آبی پوشان در هفته شانزدهم هم در رده سوم جدول قرار داشتند و در هفته پایانی نیز در همین جایگاه قرار گرفتند. اما روند عملکردی این دو مربی تفاوت داشت.
مقایسه عملکرد فکری و مجیدی/ هر دو سوم شدند اما این کجا و آن کجا
۲ پیروزی بیشتر برای مجیدی
فکری ۱۶ بازی هدایت استقلال را در دست داشت و مجیدی ۱۴ بار این تیم را در لیگ برتر هدایت کرد. با این وجود مجیدی ۲ بار بیشتر از فکری توانست طعم پیروزی را بچشد و در نهایت هم ۲ امتیاز بیشتر از وی گرفت تا مشخص شود روند کلی مجیدی در استقلال بهتر از فکری بوده است.
آبی پوشان با هدایت فکری در ۱۶ بازی تنها ۷ بار پیروز شدند و در ۱۴ بازی با هدایت مجیدی ۹ بار طعم پیروزی را چشیدند و هر دو مربی ۳ بار شکست را تحمل کردند. استقلالی‌ها با فکری ۱۹ گل و با مجیدی ۱۷ بار گل زدند. در ۱۶ بازی با هدایت فکری ۱۲ بار دروازه شان باز شد و در ۱۴ بازی با هدایت مجیدی تنها ۵ بار گل خوردند.
مجیدی امتیازگیرتر از فکری
متوسط امتیازگیری فکری در استقلال ۱/۶۸ امتیاز به ازای هر بازی بود و این در حالی است که متوسط امتیازگیری مجیدی با استقلال ۲/۰۷ امتیاز به ازای هر بازی می‌باشد.
استقلالِ گل نخور با هدایت مجیدی
آبی پوشان با هدایت فکری به ازای هر بازی ۱/۱۸ گل زده و ۰/۷۵ گل خورده دارند، و با هدایت مجیدی ۱/۲۱ گل زده به ازای هر بازی دارند که در این بخش تفاوت چندان زیادی وجود ندارد. مهم‌ترین تفاوت استقلالِ فکری با استقلالِ مجیدی در تعداد گل‌های خورده است. آبی پوشان با هدایت مجیدی به طور متوسط در هر بازی ۰/۳۵ گل دریافت داشته‌اند که تقریباً نسبت به زمان فکری ۵۰ درصد کمتر است.
مقایسه عملکرد فکری و مجیدی/ هر دو سوم شدند اما این کجا و آن کجا
جدول مقایسه آماری استقلال با هدایت فکری و مجیدی؛

*** فکری مجیدی
تعداد بازی ۱۶ ۱۴
تعداد پیروزی ۷ ۹
تعداد مساوی ۶ ۲
تعداد شکست ۳ ۳
گل زده ۱۹ ۱۷
گل خورده ۱۲ ۵
تفاضل گل ۵ ۱۲
متوسط امتیاز ۱/۶۸ ۲/۰۷
گل زده بر بازی ۱/۱۸ ۱/۲۱
گل خورده بر بازی ۰/۷۵ ۰/۳۵
گل زده بر دقیقه ۷۶ ۷۴
گل خورده بر دقیقه ۱۲۰ ۲۵۲
منبع:خبرنگار مهر

دیدگاهتان را بنویسید