خرید توافقی گوجه‌فرنگی فارس تا پایان برداشت محصول ادامه دارد

خرید توافقی گوجه‌فرنگی فارس تا پایان برداشت محصول ادامه دارد

به گزارش ایلنا، سیدکاظم موسوی با بیان اینکه فرآیند خرید توافقی محصولات زراعی در راستای حمایت از تولیدکنندگان در حال انجام است، مطرح کرد: این اقدام با سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان تعاون روستایی کشور و شبکه‌های تحت پوشش آن در تمامی نقاط ایران اجرایی شده است که تاکنون چندین میلیون تن محصولات متنوع زراعی و باغی خریداری شده و این برنامه ملی تا پایان ظرفیت برداشت محصول ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه خرید توافقی محصولات زراعی و باغی در بخش کشاورزی با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار انجام می‌شود، ادامه داد: این اقدام تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح توان کشاورزان و معیشت آن‌ها در پی خواهد داشت که تلاش داریم از طریق عوامل گوناگون با این قشر زحمتکش تولیدکننده همکاری مناسبی داشته باشیم.

موسوی در رابطه با اهمیت بکارگیری مشارکت‌های بخش تعاونی و خصوصی در این برنامه ملی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر خرید توافقی محصول گوجه فرنگی از چند هفته پیش در شهرستان‌های فارس با همکاری اتحادیه باغبانی کشور و کارخانجات فعال در حوزه صنایع تبدیلی آغاز شده که تاکنون قریب به ۱۰۰هزار تن از محصولات تولیدی با قیمت بالاتر از بازار خرید توافقی انجام گرفته است و این فرآیند تا پایان برداشت ادامه خواه داشت.

مدیر کل تعاون روستایی فارس با اشاره به اینکه به لحاظ تعداد کارخانجات فرآوری گوجه استان فارس دارای وضعیت مطلوبی است اما این کارخانجات در همه شهرستان‌های تولید‌کننده ایجاد نشده‌اند و توازن لازم در توسعه کارخانجات را نداریم، گفت: تعداد کارخانجاتی که مجهز به خط اسپتیک می‌باشند بسیار محدود بوده و متاسفانه این کارخانجات از ارزش افزوده اسپتیک بهره‌ای در بازارهای صادراتی نمی‌برند و بالطبع کشاورزان هم بطور غیرمستقیم بهره‌ای نخواهند برد لذا توسعه خط اسپتیک در صنایع فرآوری گوجه از اولویت‌های استان باید قرار گیرد.

موسوی افزود: یکی از راهکارهای توانمندسازی کشاورزان و تولیدکنندگان فارس به موضوع تکمیل زنجیره تولید و زنجیره ارزش ارتباط دارد که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و رونق اقتصاد ملی خواهد شد.

این مقام مسئول به اهمیت و ضرورت بازارسازی و بازاریابی محصول گوجه‌فرنگی فارس اشاره کرد و گفت: این محصول تولیدی باید با فرآوری و عرضه مناسب در بازارهای داخلی و خارجی به یک عرصه رقابتی هدفمند در بین کشاورزان و تولیدکنندگان تبدیل بشود تا انگیزه فعالیت‌های تولیدی در کشاورزی اقتصاد بنیان افزایش پیدا کند و بهینه بشود.

دیدگاهتان را بنویسید