جشن طلاق از فرهنگ های بسیار زشت در جامعه ایرانی است

محمدصالح جوکار در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان یزد اظهار داشت: تغییراتی که متوجه کشور و جامعه ما بوده و بحث های فرهنگی و اجتماعی که کشور را تحت تاثیر خود قرار داده از برنامه های دشمن از زمان شاه تاکنون در حال انجام است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از بزرگترین اشتباهاتی بود که در جامعه رواج پیدا کرد، ادامه داد: قانون حمایت از جوانی جمعیت از حداقل ها است و جنبه های نهادینه سازی فرهنگ فرزندآوری را به همراه ندارد اما بسته های تشویقی و اقدامات سلبی نیز در آن دیده شده است.

نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس با اشاره به اینکه اگر مدیران خودشان به بحث فرزندآوری اعتقاد داشتند می توانند آن در جامعه جاری و ساری کنند، افزود: اگر این چنین نباشد قانون تشویق جمعیت به خوبی پیش نمی رود و هر آنچه بخشنامه و ابلاغ شود بازهم کار پیش نخواهد رفت.

جوکار در خصوص اقتصاد و معیشت در بحث فرزندآوری، گفت: بیشتر در راستای راحت طلبی و آسودگی پیش رفتیم و طبق نظرسنجی خیلی مسئله اقتصاد در خصوص فرزندآوری تاثیرگذار نیست.

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس اظهار داشت: مهریه ها را افزایش دادیم که اعتماد را جلب و کانون خانواده ها را محکم کنیم ولی برعکس شده و مشکلات عدیده ای بوجود آورده و متاسفانه این مسئله بسیار بد جا افتاده است.

وی عنوان کرد: امروز متاسفانه فرهنگ های بسیار زشتی در جامعه مثل جشن طلاق و… جا افتاده که باید نسبت به مسائل و مشکلات پیرامونی این فرهنگ ها در جامعه آگاهی سازی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه انگیزه و اراده در بحث فرزندآوری مهم است، افزود: نهادهای فرهنگی در کشور با تولید فیلم های کوتاه یا اجرای تئاتر با موضوع خانواده می توانند در بحث تشویق خانواده ها به فرزندآوری موثر واقع شوند.

منبع: ايلنا

دیدگاهتان را بنویسید