تصاویری از روستاهای گرفتار شده در سیل سیستان

عکس از بهروز شهرکی
منبع: ايسنا

دیدگاهتان را بنویسید