آگاهی مردم در مورد کرونا چقدر است؟

آگاهی مردم در مورد کرونا چقدر است؟

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین در یک مطالعه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در مقابله با بیماری کووید-۱۹ را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، به‌­دلیل آمار بالای ابتلا و مرگ و میر بیماری و فقدان داروی اختصاصی مؤثر در درمان این بیماری، اقدامات پیشگیری و افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم می‌تواند نقش مهمی در مقابله با آن داشته باشد و برای دستیابی به موفقیت نهایی در مقابله با کووید-۱۹، تعهد مردم به این اقدامات کنترلی ضروری است. به همین منظور پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین با انجام یک تحقیق، تاثیر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم را در رعایت رفتارهای پیشگیرانه بیماری کووید-۱۹ بررسی کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی و نگرش مردم مناسب است. در این بررسی، سطح آگاهی، نگرش و عملکرد افراد براساس سن، جنسیت، میزان تحصیلات و محل سکونت افراد اختلاف معنی‌داری داشت.
این یافته‌ها حاکی از آن است که با افزایش سن افراد، سطح آگاهی و عملکرد ایشان افزایش داشته، با افزایش تحصیلات میزان آگاهی افزایش ولی نگرش کاهش داشته است. به‌طور کلی آگاهی و عملکرد مردان نسبت به زنان به طور معنی داری کمتر بود. در خصوص محل سکونت هم سطح نگرش ساکنین روستایی نسبت به شهری بالاتر بوده است. درصد بسیار کمی (۸ درصد) از مردم علایم هشداردهنده مراجعه به بیمارستان را می‌دانستند. تقریباً دو سوم افراد به مسؤولیت اجتماعی خود در خصوص پیشگیری از انتقال بیماری در صورت ابتلا، اذعان داشتند. نیمی از افراد نیز فاصله اجتماعی (۲ متر) را رعایت می‌کردند.
طبق بررسی‌ها؛ در زمینه اولین اقدام پس از شک ابتلا به بیماری، حدود نیمی از افراد به پزشک مراجعه می‌­کردند که بیشترین مراجعه به مراکز و بیمارستان‌های دولتی بود.
پژوهشگران این تحقیق پیشنهاد می‌کنند: با توجه به استقبال بخش عمده­‌ای از مردم از رسانه‌­هایی مثل صدا و سیما، لازم است برنامه­‌های آموزشی استانی ویژه گروه‌های مختلف مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد ایشان انجام شود.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر قزوین درباره بیماری کووید 19» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و دکتر زهرا حسین خانی مژگان عباسی، آمنه خالقی، الهام کاکاوند، دکتر ناهید یزدی، حسن رضا محمدی معین؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید